Der holdes tilsyn med alle privat-og friskoler. Tilsyn foretages af forældrekredsen, af staten og af en certificeret tilsynsførende (eller ved selvevaluering).

I skoleåret 2022/2023 har den certificerede tilsynsførende Ole Hald fulgt undervisningen på Sydbornholms Privatskole. Den seneste rapport blev offentliggjort ved generalforsamlingen i maj 2023.

Den tilsynsførende vurderer at:
"skolens undervisning står mål med, hvad der kræves i Folkeskolen, og at indholdet af de enkelte fag lever op til kravene i Fælles Mål."


Derudover nævnes "kompetente, engagerede lærere og trygge elever. (...) høj grad af undervisningsdifferentiering." samt "en anerkendende tilgang til eleverne og stor imødekommenhed, - et godt være – og lærested."

Den fulde tilsynserklæring for 2022-23 kan læses her (pdf).

Tidligere års tilsynsrapporter Tilsynsrapport 2021-22 (pdf)
Tilsynsrapport 2020-21 (pdf)
Tilsynsrapport 2019-20 (pdf)
Tilsynsrapport 2018-19 (pdf)
Tilsynsrapport 2017-18 (pdf)
Tilsynsrapport 2016-17 (pdf)
Tilsynsrapport 2015-16 (pdf)
Tilsynsrapport 2014-15 (pdf)
Tilsynsrapport 2013-14 (pdf)
Tilsynsrapport 2012-13 (pdf)
Tilsynsrapport 2011-12 (pdf)