Sydbornholms Privatskole hører under de frie grundskoler, og tilbyder undervisning fra 0. til og med 9. klasse i samlæste klasser. Samlæsningen foregår som en del af aldersintegreret undervisning.

Skolen har ca. 100 elever i alt med normalt max. 22 elever i hver samlæste klasse. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dog godkende op til 2 ekstra elever.

Skolen tilbyder folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse.

Vi har en skolefritidsordning (SFO) for børn fra 0. til og med 3. klasse og et klubtilbud for børn fra 4. til og med 6. klasse. Se mere om det under SFO og Klub.

Læs også

Vi anbefaler, at du læser om vores værdier, hvor vi også skriver lidt om aldersintegreret undervisning.