SFO og KLUB
Velkommen til ”Børnehjørnet”, SFO og Klub på Sydbornholms Privatskole

Vi er en lille tryg og overskuelig SFO med børn fra børnehaveklassen til og med 4. klasse, samt Klub for 4. til 6. klasse.

”Børnehjørnet” er placeret i forbindelse med indskolingen således at, vi kan benytte hinandens lokaler, både i skole-og SFO tid. Vi råder over to store lokaler, det lille rum for enden af gangen og må desuden benytte gymnastiksalen, billedkunstlokalet, skolegården og de grønne områder udenfor.


Mål og værdier
Vi voksne i SFOen skal være rummelige i forhold til børnenes forskellighed og være engagerede i børnenes hverdag og interessefelter.
Vi skal være med til at udvikle børnene ved at yde omsorg for dem og støtte dem i at være gode kammerater, således at de kan føle sig trygge i hinandens selskab.

Vi skal bidrage til deres trivsel ved at være med at udvikle deres individuelle kompetencer, så som selvstændighed, gå på mod og give dem oplevelser, hvor de føler, at de mestrer opgaven.

Vi skal styrke deres hverdagskompetencer, ved at de tager ansvar for sig selv (f.eks. rydde op), ved at give dem mulighed for indflydelse og medansvar, samt ved at styrke dem i at dyrke egne interesser i et socialt fællesskab. Dette sker bl.a. via vores børnemøder.

Der er et godt samarbejde mellem indskolingen og SFOen bl.a. er SFO lederen med til skole-hjem samtaler for at bidrage til at få et helt billede af barnets trivsel og kunnen. For at sikre ovenstående har vi personalemøder en gang om måneden, hvor vi i fællesskab detaljeret planlægger den kommende måneds aktiviteter og andet pædagogisk arbejde. Desuden udarbejdet der en årskalender før skoleårets start.


Hverdagen
Vi lægger stor vægt på, at SFOen er en frizone for børnene dvs., at børnene i høj grad er med til at bestemme hvilke aktiviteter, der foregår, og i hvilken grad de deltager. Der skal være plads til leg, egne interesser og samværet med kammeraterne.
Faste aktiviteter er bl.a. børnemøde – hvor vi taler om børnenes ønsker til aktiviteter, indkøb af materialer/ legetøj og mad til cafèen. Derudover er der ”Månedens Overraskelse”: Her har vi en særlig fælles aktivitet fx gå i ”Biografen”, Halloweenfest, bygge med magneter. Desuden spiser vi noget særligt (måske usundt) denne dag.

Til hverdag har børnene mulighed for at lege i skolegården fx cykle, køre på rulleskøjter og gå på stylter samt være i vores store dejlige udeområde ved fodboldbanen med gynger, sandkasse, vipper, bålplads, legehuse, hulerne i krattet og klatretræer. Vi prioriterer højt, at børnene kommer ud hverdag. Skolens gymnastiksal benyttes i perioder, især efterår og vinter. Vi vil også i perioder køre projekter for dele eller hele SFOen med et overordnet tema.

Tirsdag og torsdag er spilledage, hvor børnene må spille på Nintendo eller lignende, samt på SFOens bærbare, Wii og PlayStation. Dette foregår ml. 12.30 og 13.30 og igen kl. 14.00 – 15.30.

For at give jer forældre et indblik i jeres barns hverdag, vil vi jævnligt tage billeder og forsøge at lægge dem på SFOens Facebook side, såfremt vi har fået tilladelse fra jer til det.

Ugeplanen og relevante nyheder vil ligeledes blive lagt ud på intranettet. Yderligere vil aktuelle informationer hænge på infotavlen, som findes ved siden af ”Jeg er kommet” magnettavlen.

Har I spørgsmål til hverdagen og jeres barns trivsel, så spørg endelig! Er der ikke lige ro og tid til en snak, så finder vi et andet tidspunkt.


Madordning: cafèen
Det er hver dag muligt for børnene at hjælpe til med at forberede cafè. Cafeen starter kl. 13.30. Børnene kan komme i små grupper og spise et måltid mad. Ugeplanen for cafeen vil være at finde på opslagstavlen ved SFOen.

Vi prioriterer, at der serveres sund kost, samt hver fredag mad på bålet.


BØRNEHJØRNETS KLUB - EN DEL AF SFO'EN
Klubben er en del af SFOen og er et tilbud til børn fra 4.kl. til og med 6.kl. Klubben fungerer således, at børnene kan komme 2 dage om ugen og deltage i de aktiviteter, der er på disse dage. Præcis hvilke dage det drejer sig om fastlægges fra år til år ud fra evt. forældreønsker og SFOens hverdag.
De sidste par år har det været valgfrit for børnene, hvilke dage de kommer, fra uge til uge.

En fast dag om ugen er der klubdag, hvor der er en aktivitet kun for klubbørnene med en ekstra voksen tilknyttet.
Som klubbarn har man også nogle privilegier, idet man er de ældste i SFOen, f.eks. må man bruge sin telefon til at spille på, selv lave legeaftaler samt selv krydse sig ind og ud af klub.

Klubben er åben, når skolen er åben: Ved ferier er der intet Klubtilbud.

Pris: 300 kr. pr. mdr.. Der er ikke mulighed for søskendereduktion.

Senest ultimo april gives besked til kontoret, om hvorvidt barnet ønsker at fortsætte i Klubben i det kommende skoleår. Der gælder samme udmeldingsfrist, som i SFOen, dvs. 2 mdr. varsel fra den sidste hverdag i måneden.

Børnehjørnets tlf.: 2788 5023


I skoleuger:
SFO'en har åbent alle hverdage:
• Kl. 6.15 til 7.50
• Kl. 12.30 til 16.30, samt en dag om ugen 13.15-16.30


I ferier:
SFO'en har åbent for pasning efter behov i skoleferierne.
• Den maksimale åbningstid er fra kl. 6.15 til 16.30
• SFOen har lukket i 3 uger i sommerferien. Yderligere oplysninger gennem sekretær eller sfo-leder.


PRAKTISK

INFORMATION

Aflevering og afhentning
Alle børnene får tildelt en magnetbrik. Den skal sættes på magnettavlen: ”Jeg er kommet”, når de møder ind i SFOen om eftermiddagen.
Når de går hjem, skal magnetbrikken rykkes hen på ”Jeg er gået hjem”. Vi håber at I som forældre er med til at bakke op om, at dette er børnenes ansvar.

Hver dag, når børnene har fri fra skole, bliver de krydset af, således at vi ved, hvem der er i huset. Ved at krydse børnene af, får personalet samtidig vekslet et par ord med dem og kan få en fornemmelse af, om barnet er glad eller ked af det og evt. kræver ekstra opmærksomhed.

I SKAL huske at sige farvel til en voksen, når I henter barnet, så vi hele tiden ved, hvilke børn der er til stede og hvem der er gået hjem, det er jeres ansvar som forældre.

I løbet af dagen bevæger børnene sig rundt fra sted til sted. De skal give besked hvis de går ud, samt markere på magnettavlen, om de er inde eller ude eller er gået med en voksen i billedkunst, salen eller andet.

Det er ikke altid, at hele personalegruppen lige ved, hvor jeres barn er. Derfor kan det også for os tage lidt tid, inden vi finder jeres barn, men vi vil meget gerne hjælpe til.

Ind imellem vil I opleve, at jeres barn lige skal lege en leg færdig, inden han/hun vil med hjem. Hvis I har tid, er I meget velkomne til at slå jer ned og nyde SFO stemningen, mens I venter.


Holder fri
Hvis barnet ikke kommer i SFO enten pga. sygdom eller holder fri, skal I som forældre give os besked:

• ring til SFOens telefonsvarer på tlf. nr: 2788 5023 eller send en sms
• skriv i vores kalender på pulten
• kontakt SFO leder via intra
Det er vigtigt, at vi får besked. Dermed spares vi for at bruge tid på at finde frem til, hvad der er sket, og megen forvirring og misforståelse undgås.


Aftaler
Skal jeres barn med bussen, til gymnastik eller svømning vil vi gerne have en fast aftale. Ved enkeltstående tilfælde gælder samme regler, som hvis barnet ”holder fri” dvs. telefonbesked, besked i kalenderen eller en besked med hjemmefra. Legeaftaler aftales hjemmefra og vi skal altid have at vide, hvem der henter børnene.


Tøj
Børnene skal have et ekstra sæt tøj liggende i deres kurv. Samt overtøj efter årstid og vejr. Vi opfordrer til indesko. Overtøj tages med hjem om fredagen, og der ryddes op på ens plads, så der kan blive gjort rent på gangene.

Hvis man har et barn, der har behov for mere ekstra tøj, så husk venligst dette.


Fødselsdage
Til fødselsdage serveres ikke guf - idet der har været guf i skoletiden. De er ligeledes blevet fejret i skoletiden.


I SFOens åbningstid:
Ved skoledage er SFOèn åben fra kl.6.15-7.50 samt fra 12.30/13.15-16.30

SFO'ens personale kan kontaktes på: 2788 5023
Hvis vi ikke tager telefonen så send gerne en sms.


Mail til SFO-leder
SFO-leder Heidi Hermansen kan kontaktes via Intras beskedsystem.


Sydbornholms Privatskole bruger cookies for at afvikle programmerne på siden.
Læs om vores brug af cookies her.   Ok