SFO og KLUB
Velkommen til ”Børnehjørnet”, SFO og Klub på Sydbornholms Privatskole

Vi er en lille tryg og overskuelig SFO med børn fra 0-3. klasse, samt klub for 4-6. klasse.

”Børnehjørnet” er placeret i forbindelse med indskolingen således at, vi kan benytte hinandens lokaler, både i skole-og SFO tid. Vi råder over to store saamt et mindre lokale og må desuden benytte 4/5 klasses lokale, som også fungerer som vores klublokale.
Der ud over benytter vi os af gymnastiksalen, billedkunstlokalet, skolegården og de grønne områder udenfor.


Mål og værdier
Vi voksne i SFO'en skal være rummelige i forhold til børnenes forskellighed og være engagerede i børnenes hverdag og interessefelter.
Vi skal være med til at udvikle børnene ved at yde omsorg for dem og støtte dem i at være gode kammerater, således at de kan føle sig trygge i hinandens selskab.

Vi skal bidrage til deres trivsel ved at være med at udvikle deres individuelle kompetencer, så som selvstændighed, gå på mod og give dem oplevelser, hvor de føler, at de mestrer opgaven.

Vi skal styrke deres hverdagskompetencer, ved at de tager ansvar for sig selv (f.eks. rydde op), ved at give dem mulighed for indflydelse og medansvar, samt ved at styrke dem i at dyrke egne interesser i et socialt fællesskab. Dette sker bl.a. via vores børnemøder.

Der er et godt samarbejde mellem indskolingen og SFO'en. Vi har personalemøder en gang om måneden, hvor vi i fællesskab detaljeret planlægger den kommende måneds aktiviteter og andet pædagogisk arbejde. Desuden udarbejdet der en årskalender før skoleårets start.


Hverdagen
Vi lægger stor vægt på, at SFO'en er en frizone for børnene dvs., at børnene i høj grad er med til at bestemme hvilke aktiviteter, der foregår, og i hvilken grad de deltager. Der skal være plads til leg, egne interesser og samværet med kammeraterne.
Faste aktiviteter er bl.a. børnemøde – hvor vi taler om børnenes ønsker til aktiviteter, indkøb af materialer/ legetøj og mad til cafèen. Vi har jævnligt fælles aktivitet og faste traditioner, som; filmhygge, lagkageløb, påskefrokost, , Halloweenfest og julefrokost.

Til hverdag har børnene mulighed for at lege i skolegården fx cykle, køre på rulleskøjter og gå på stylter samt være i vores store dejlige udeområde ved fodboldbanen med gynger, sandkasse, vippe, bålplads, legehus, hulerne i krattet og klatretræer. Vi prioriterer højt, at børnene kommer ud hver dag. Skolens gymnastiksal benyttes i perioder, især efterår og vinter. Vi vil også i perioder køre projekter for dele eller hele SFO'en med et overordnet tema.

Tirsdag og torsdag er spilledage, hvor der er mulighed for at spille på SFO'ens tablets, PlayStation eller på børnenes egne medbragte devices.

For at give jer forældre et indblik i jeres barns hverdag, vil vi jævnligt tage billeder og forsøge at lægge dem på skolens Facebook side.

Ugeplanen og relevante nyheder vil ligeledes blive lagt ud på intranettet. Yderligere vil aktuelle informationer hænge på infotavlen, som findes ved siden af ”Jeg er kommet” magnettavlen.

Har I spørgsmål til hverdagen og jeres barns trivsel, så spørg endelig! Er der ikke lige ro og tid til en snak, så finder vi et andet tidspunkt.


Madordning: cafèen
Det er hver dag muligt for børnene at hjælpe til med at forberede cafè. Cafeen er åben mellem kl. 13.30 og 14.30, så børnene kan komme i små grupper på højst 8 børn, og spise et måltid mad. Ugeplanen for cafeen vil være at finde på opslagstavlen ved SFO'en.

Vi prioriterer, at der serveres sund kost, samt hver fredag mad på bålet.


SFO-have
Der ud over har SFO'en en nyanlagt have med nyttehave til grøntsager, rodfrugter og frugt. Der er også områder, med blomster, som kan plukkes til fine buketter. Haven er tænkt som et ekstra uderum, hvor børnene kan følge forskellige afgrøder fra jord til bord. F.eks. nyder vi godt af frisk frugt og grønt til cafè om sommeren.


BØRNEHJØRNETS KLUB - EN DEL AF SFO'EN
Klubben er en del af SFO'en og er et tilbud, om aktiviteter til børn fra 4.kl. til og med 6.kl. Klubben fungerer således, at børnene kan komme 2 valgfrie dage om ugen og deltage i de aktiviteter, der er i SFO'en eller de kan være i klublokalet opg hygge sig.

Mandag er der klubdag, hvor der er en aktivitet kun for klubbørnene med en ekstra voksen tilknyttet.
Som klubbarn har man også nogle privilegier, idet man er de ældste i SFO'en, f.eks. må man bruge sin telefon til at høre musik, gå på youtube, at spille på, selv lave legeaftaler samt selv krydse sig ind og ud af klub.

Klubben er åben, når skolen er åben: Ved ferier er der intet Klubtilbud.

Pris: 300 kr. pr. mdr.. Der er ikke mulighed for søskendereduktion.

Det er muligt i 4. klasse at ansøge bestyrelsen om fuld 4. klasses klub, hvor man har samme muligheder som et SFO-barn. Det vil sige at man kan komme alle dage, samt i ferier, her er prisen 1000 kr pr. måned.

Børnehjørnets tlf.: 2788 5023


PRAKTISK

INFORMATION

Aflevering og afhentning
Alle børnene får tildelt en magnetbrik. Den skal sættes på magnettavlen: ”Jeg er kommet”, når de møder ind i SFO'en om eftermiddagen.
Når de går hjem, skal magnetbrikken rykkes hen på ”Jeg er gået hjem”. Vi håber at I som forældre er med til at bakke op om, at dette er børnenes ansvar.

Hver dag, når børnene har fri fra skole, bliver de krydset af, således at vi ved, hvem der er i huset. Ved at krydse børnene af, får personalet samtidig vekslet et par ord med dem og kan få en fornemmelse af, om barnet er glad eller ked af det og evt. kræver ekstra opmærksomhed.

I SKAL huske at sige farvel til en voksen, når I henter barnet, så vi hele tiden ved, hvilke børn der er til stede og hvem der er gået hjem, det er jeres ansvar som forældre.

I løbet af dagen bevæger børnene sig rundt fra sted til sted. De skal give besked hvis de går ud, samt markere på magnettavlen, om de er inde eller ude eller er gået med en voksen i billedkunst, salen eller andet.

Det er ikke altid, at hele personalegruppen lige ved, hvor jeres barn er. Derfor kan det også for os tage lidt tid, inden vi finder jeres barn, men vi vil meget gerne hjælpe til.

Ind imellem vil I opleve, at jeres barn lige skal lege en leg færdig, inden han/hun vil med hjem. Hvis I har tid, er I meget velkomne til at slå jer ned og nyde SFO stemningen, mens I venter.


Holder fri
Vi vil helst have en sms på vores mobiltelefon: 2788 5023, hvis barnet ikke kommer i SFO enten pga. sygdom eller holder fri.

Det er vigtigt, at vi får besked. Dermed spares vi for at bruge tid på at finde frem til, hvad der er sket, og megen forvirring og misforståelse undgås. Ved beskeder om andet end dagligdags information kontaktes SFO-leder via intra.


Aftaler
Skal jeres barn med bussen, til gymnastik eller svømning vil vi gerne have en fast aftale. Ved enkeltstående tilfælde gælder samme regler, som hvis barnet ”holder fri” dvs. sms på vores mobiltelefon. Legeaftaler aftales hjemmefra og vi skal altid have at vide, hvem der henter børnene.


Tøj
Børnene skal have ekstra sæt skiftetøj liggende på deres garderobeplads, samt overtøj efter årstid og vejr. Vi opfordrer til indesko. Af hensyn til rengøring ryddes garderobepladsen den sidste fredag i hver måned, samt op til ferier.


SFO'ens åbningstid:
I normale skoleuger:
• Morgen-SFO Kl. 6.15 til 7.50
• Eftermiddags-SFO mandag kl. 13.15-16.30, tirsdag - fredag kl. 12.30 til 16.30

Ved skoledage/uger hvor skolen slutter kl. 12.30 om mandagen åbner vi selvfølgelig kl. 12.30.


I ferier:
SFO'en har åbent for pasning efter behov i skoleferierne. Der er dog sommerferielukket i ugerne 28-29-30.
Den maksimale åbningstid er fra kl. 6.15 til 16.30 alle dage.


Kontakt-info:
Den daglige kontakt foregår på SFO'ens mobil 27 88 50 23. Send gerne en sms eller ring i vores åbningstid.
SFO-lederen kan desuden kontaktes via intras beskedsystem.


Sydbornholms Privatskole bruger cookies for at afvikle programmerne på siden.
Læs om vores brug af cookies her.   Ok