Vi har fritidstilbud til alle vores elever fra 0.-6. klasse.
For 0.-3. kl. har vi skolefritidsordning (SFO) og så har vi et tilbud om klub til de lidt større elever i 4.-6.kl.

Åbningstider i SFO og Klub

  • Morgen kl. 6:15-7:50
  • Eftermiddage. Fra skolen slutter til 16:30
Vi har åbent på hverdage i alle skoleugerne. I ferier er der åbent efter behov i tidsrummet 6:15-16:30. Vi holder alle sammen sommerferie i ugerne 28-29-30.

Tilmelding og udmeldelse

Kontakt kontoret for tilmelding. For betaling se under skolepenge. Barnet udmeldes automatisk, når et tilbud ophører. Anden udmeldelse sker med 2 måneders opsigelse fra den sidste i måneden. Se mere under udmeldelse.

Ved sygdom/fridage

Kontakt venligst SFO’en på sms til tlf 27 88 50 23.


Aktiviteter

SFO og klub arbejder tæt sammen med skolen og afholder jævnligt møder, hvor aktiviteter og det pædagogiske arbejde planlægges.

For eleverne i klub arrangeres flere særlige ting, der passer til de lidt større elever, ligesom de større elever har flere privilegier i forhold til brug af mobil m.m.

Madordning

Børn der møder tidligt ind har mulighed for at få morgenmad. Om eftermiddagen er der café i tidsrummet 14-15, hvor børnene kan få et måltid mad. Vi prioriterer sund kost og at børnene selv kan være med til at lave mad og anrette/servere i det omfang det er muligt.

Vores hverdag

I SFO og Klub har vi aktiviteter hver dag. Der er som regel et eller 2 planlagte tilbud eleverne kan deltage i. Det kan være lege ude, eller kreative tiltag inde.

Vi har børnedemokrati og eleverne har derfor indflydelse på hvad vi sætter i gang og om de har lyst til at deltage i vores aktiviteter. Vi hjælper gerne med at sætte en aktivitet i gang, hvorefter eleverne selv overtager.

I SFO og Klub er fri leg vigtigt. Vi opfordrer eleverne til at ”lege selv” – dette udvikler forskellige kompetencer, bla. social mestring og fri fantasi.

Vi prioriterer højt at børnene kommer ud hver dag. Vi har et bredt udvalg af legetøj og uderum; cykle, rulleskøjter, stylter. fodboldbane, gynger, sandkasse oma.

Vi har en have med både blomster og grøntsager og frugt, som børnene er med til at etablere, holde og nyde godt af til cafe mv.

Vi poster af og til på skolens Facebook side med billeder fra vores hverdag.