Fælles Mål

Vores undervisning følger Folkeskolens formålsparagraf og de nationale Fælles Mål. Herunder også undervisningsplaner, delmål og slutmål.

Hvert skoleår udarbejdes årsplaner for de enkelte klasser baseret på undervisningsplanerne for Fælles Mål.

Vi tilbyder folkeskolens 9. klasses prøver.
Fælles Mål kan man læse mere om hos Børne– og Undervisningsministeriet og de enkelte fag er beskrevet hos EMU, Børne- og Undervisningsministeriets digitale læringsportal.

Fysik/Kemi

Fysik/kemi-undervisning læses på NaturBornholm i Åkirkeby.

Praktisk Prøve i 8.klasse

Vi har praktisk prøve i 8.kl i madkundskab. Det er valgt, da vi ved at alle eleverne har gavn af at lære om kost.

Friluftsliv

Alle klasser undervises i faget Friluftsliv og faget afsluttes med en intern prøve i 9.klasse. Eleverne får en udtalelse, som kan vedlægges deres eksamensbevis.

Se vores undervisningsplaner for friluftliv her.

Evaluering af undervisningen

Læs mere om hvordan vi løbende evaluerer undervisningen her.

Samlæsning og principper

Undervisningen på Sydbornholms Privatskole forgår i sammenlæste klasser. Der arbejdes efter pædagogiske principper, der tager afsæt i, at børn lærer forskelligt. Undervisningen tager således udgangspunkt i den enkelte elev gennem differentieret undervisning.

Desuden arbejdes efter pædagogiske principper som styrkebaseret pædagogik.

Læs mere om vores værdier og aldersintegreret undervisning her.

Læsebånd

For at styrke og motivere lysten til at læse er der læsebånd i alle klasser, hvor hver dag begynder med ca. 20 minutters læsning*. Alle fag bidrager, alle elever læser. Nogle læser alene, andre sammen, store læser for små og andre igen 'med ørerne' via it-rygsække med kompenserende værktøjer.

Målet med læsebåndet er at sikre en fortsat læselyst og øget læsekompetence hos alle elever, at tænke læsefærdigheder som et tværfagligt ansvar og at skabe læseengagement - for hele livet!

*Første lektion er lidt længere end normalt for at give plads til læsebånd. Se vores ringetider her.