Kommunikationspolitik
Formål med kommunikationspolitikken er:

• at skolens forældre, elever og lærere kan kommunikere med hinanden
• at skolen kan kommunikere med omverdenen
• at skolens virke kan kommunikeres
• at relevant information kan kommunikeres


Skoleintra
Skoleintra er den primære kommunikationskanal mellem skole og forældre / elever. Ugeplaner, beskeder om arrangementer mv. kommer løbende på intra. Der kan også være mails til respektive forældre.

Retningslinier:
· Medarbejdere logger på hver arbejdsdag og læser mails.
· Forældre logger på minimum hver anden arbejdsdag, og læser mails mv.
· Modtaget mails besvares normalt inden 3 arbejdsdage.
· Ugeplanen for kommende uges undervisning foreligger senest fredag kl. 18

Ugeplanen angiver afleveringsfrister for større opgaver samt lektier til mandag.


Telefon
Anvendes i akutte tilfælde.
Den enkelte klasses lærere, elever og forældre aftaler i hvilket omfang telefon, herunder sms- og telefonkæder - kan anvendes.


Nyhedsbreve
Bestyrelsen udsender Nyhedsbreve ca. hver 2. måned.
Skoleleder udsender nyhedsmeddelelser løbende.


Hjemmeside
Skolens hjemmeside indeholder generelle oplysninger om skolen. Den opdateres løbende.


Sydbornholms Privatskole bruger cookies for at afvikle programmerne på siden.
Læs om vores brug af cookies her.   Ok