Kommunikationspolitik
Formål med kommunikationspolitikken er:
•   At give retningslinjer for god kommunikation
•   At give retningslinjer for kommunikation i tilknytning til lærernes arbejdstid
•   At give retningslinjer for kommunikationsveje
•   At skolens forældre, elever og lærere kan kommunikere med hinanden


Kommunikationsform:
•   Anerkend, at alle gør og vil deres bedste
•   Vær nysgerrig og undersøgende i din tilgang til modpart
•   Hvad er dit formål med kommunikationen?
•   Hold en god tone
•   I fællesskab finder vi en løsning


Kommunikationsveje
Beskeder (intra, SMS) besvares normalt inden 3 arbejdsdage (Der kan ikke forventes svar på beskeder sendt via sociale medier).


Skoleintra
Skoleintra er den primære kommunikationskanal mellem skole og forældre / elever. Ugeplaner, beskeder om arrangementer mv. kommer løbende på intra. Der kan også være intrabeskeder til respektive forældre.
•   Medarbejdere logger på hver arbejdsdag og læser intrabeskeder
•   Forældre anbefales at tjekke intra minimum hver anden dag
•   Ugeplanen for kommende uges undervisning foreligger senest fredag kl. 18 på intra. Ugeplanen angiver afleveringsfrister for større opgaver samt lektier til mandag


Telefon
•   Anvendes i akutte tilfælde.
•   Man kan aftale med klasselæreren (fx ved skoleårets start) om denne ønskes at kontaktes via intra, sms eller begge dele ved information om fx sygefravær
•   Den enkelte klasses lærere, elever og forældre aftaler i hvilket omfang telefon, herunder sms- og telefonkæder - kan anvendes


Nyhedsbreve
Bestyrelsen udsender Nyhedsbreve 4 gange årligt.


Hjemmeside
Skolens hjemmeside indeholder generelle oplysninger om skolen. Den opdateres løbende.


Facebook
Anvendes til PR for skolenSærligt for SFO
SFO-ens mobil benyttes via sms til dagligdags beskeder vedr. fri/syg/sendes med bus/hentes af en anden. Andre beskeder eller henvendelser foregår via intra til SFO leder under samme regler som er gældende for skoledelen.Sydbornholms Privatskole bruger cookies for at afvikle programmerne på siden.
Læs om vores brug af cookies her.   Ok