Konflikthåndteringspolitik
I udgangspunktet har vi en 0-tolerance politik i forhold til vold eller hærværk. Det betyder, at hvis der opstår en situation, reagerer vi hurtigt og tager hånd om sagen med det samme. Umiddelbart beder vi altid de involverede parter (børn og/eller forældre) om at være i en dialog med det samme i henhold til vores kommunikationspolitik.

Situationen er altid baseret på lærerens oplevelse. Det er lærerens oplevelse, der er gældende.

Skoleleder har altid den endelige beslutning i samarbejde med bestyrelsen i forhold til sanktion om bortvisningsperiode.


Grøn zone
Adfærd/beskrivelse fx:
- Verbal små-konflikt
- Små-sure
- Konflikter, der kan løses umiddelbart på stedet
Konsekvens:
- Forældre kan informeres


Gul zone
Adfærd/beskrivelse fx:
- Slåskamp
- Gentagne episoder
- Påvirkning af barns trivsel
- Elev, der med vilje gør ting
- Foto eller filmning af hinanden på sociale medier uden tilladelse
Konsekvens:
- Orientering af forældre – Lærer beskriver skolens tiltag og opfordrer forældre til at tage en snak med barnet


Rød zone
Adfærd/beskrivelse fx:
- Trusler med at ville gøre ondt / slå ihjel
- Grov vold
- Hærværk på skolens ting eller bygning
- At slå en lærer/ansat (hvis ansatte er meget berørt sendes denne hjem)
- Kvælertag
- Foto eller filmning af hinanden på sociale medier uden tilladelse, der krænker – samt deling på sociale medier
- Psykisk forulempelse
Konsekvens:
- Hjemsendelse på aftalt tid


Sydbornholms Privatskole bruger cookies for at afvikle programmerne på siden.
Læs om vores brug af cookies her.   Ok