Mobbepolitik
At blive behandlet ordentligt
Mobning og chikane er uacceptabelt. Alle, der har deres gang på Sydbornholms Privatskole, har krav på at blive behandlet ordentligt og med respekt. Derfor er det et ansvar for alle, at den enkelte trives på skolen.

Vi opdrager eleverne til et fællesskab, hvor alle kan være med. Det fællesskab skal alle omkring skolen – personale, elever og forældre – prioritere højt og værne om.

Ansvaret påhviler i særdeleshed skolens personale, som altid må foretage det fornødne i de situationer, hvor der er elever, der mobbes eller chikaneres. Det er en vigtig prioritet for skolen, at personale får afsat tid og rum til at handle i forhold til de konflikter og problemer, der måtte opstå. Det er vigtigt, at der i disse situationer ageres hurtigt og hensigtsmæssigt. Det kan ske ved samtaler i klasserne, med den enkelte og ved inddragelse af forældrene. Der findes ingen enkel måde at løse sådanne problemer, og derfor må enhver reaktion ske efter nøje overvejelse af, hvordan de bedst løses.

Når børn er forskellige, er den måde, vi møder dem på nødvendigvis også forskellig – også når det handler om mobning.
Sydbornholms Privatskole bruger cookies for at afvikle programmerne på siden.
Læs om vores brug af cookies her.   Ok