Vi har en grøn profil og underviser i Friluftsliv. Friluftsliv rummer mange muligheder for at styrke det sociale og udfordre eleverne på andre måder end i den almindelige undervisning.

Undervisningsplaner

Eleverne skal tilegne sig glæde ved og kendskab til naturen. De skal både lære den at kende på et lavpraktisk niveau og forstå større sammenhænge i forhold til naturbeskyttelse, biodiversitet, bæredygtighed og klimamæssigt. Undervisning og mål kan inddeles i 3 overordnede grupper. Der arbejdes med friluftsliv ved at tage ud i naturen og have varierende undervisningsforløb, hvor undervisningen tilrettelægges med målene som udgangspunkt.

0.-3. klasse – mål

 • Glæde ved naturen
 • Brug af og færdsel i naturen
 • Respekt for naturens mangfoldighed
 • Kendskab til planter og dyr, herunder fredede, giftige og farlige
 • Kendskab til og håndtering af værktøj og grej
 • Navigation og sikkerhed
 • Bæredygtighed og innovation

4.-7. klasse – mål

Som for 0.-3. klasse med tilføjelser.
6.-7. klasse har hvert år en tur med overnatning, madlavning og aktiviteter i naturen.
 • Respektfuld færdsel i naturen
 • At kunne tilberede et måltid af det naturen tilbyder på en given årstid
 • Læse et landskab og lære om kulturlandskaber
 • Forstå holdninger til naturen og den historiske udvikling
 • Årsagssammenhæng og sammenspil mellem natur og menneske
 • Navigation (kort, kompas og stjerner)
Shelters i Lynggårdsskoven

8.-9. klasse - mål

Følger de tidligere år samt nedenstående slutmål og en prøve. 8.klasse deltager i den tur som 9.klasses arrangerer som afsluttende prøve.
 • Blive i stand til at se udviklingspotientialer i naturområder i relation til friluftsliv og frilufts-aktiviteter
 • Handledygtighed i forhold til natur og miljøbeskyttelse
 • Respekt for naturens mangforldighed (biodiversitet)
 • Forståelse af sig selv i, af og med naturen
 • At kunne sætte egne valg i en global relation

9.klasses prøve

Den afsluttende prøve for 9.klasses elever skal indeholde følgende:

Der skal planlægges, udføres og evalueres en tur for yngre børn, med en overnatning. De skal i forbindelse med turen indhente nødvendige tilladelser hos myndigheder eller privatpersoner.

De skal kunne udvise færdigheder tilpasset den naturtype og årstid, turen foregår i. Herunder har de rollen som vejledere og skal formidle respektfuld og sikker færden i naturen. De skal informere deltagere og forældre.

De skal planlægge og udfører aktiviteter som knytter sig til friluftsfaget.

De skal på turen kunne oprette en komfortzone til eleverne (ly, læ, bål, hygiejne og varm mad og drikke).

De skal inddrage den omkringliggende natur i deres madlavning.

Yderligere oplysninger

Vi evaluerer faget Friluftsliv ligesom vores andre fag. Du kan læse mere om evaluering af undervisningen her.
Øvrige undervisningsplaner kan du læse mere om her.