Bygninger og lokaler
Sydbornholms Privatskole har til huse i den gamle Pedersker skole, som er opført i 1940. Der er tilhørende gymnastiksal, skolegård og dejlige udenomsarealer, som giver børnene mulighed for at lege frit og udleve deres fantasi. Skolens SFO og klub holder også til på skolen, og har egne lokaler.
I 2008 blev skolens overetage totalrenoveret, og der blev lavet tre flotte og lyse lokaler, som bruges til overbygningen. I 2013/14 er skolens 'grupperum' blevet renoveret, hvilket har givet bedre lysforhold og forbedret akustikken. Rummet kan bruges til sløjd, friluftsliv, musik m.m.

Alle skolens lokaler er store og lyse, og lever op til de forventninger, man kan stille til en moderne skole.

For Sydbornholms Privatskole er det en forudsætning, at naturen omkring skolen integreres i undervisningen. Vi har både skov, strand, vand og dyreliv lige omkring Pedersker, og det udnyttes både til at stimulere elevernes kreativitet, til at undersøge i natur/teknik og Friluftsliv og til at lære noget om kultur og samfund.
Sydbornholms Privatskole bruger cookies for at afvikle programmerne på siden.
Læs om vores brug af cookies her.   Ok