Skolekreds
Skolekredsen består af alle forældre med børn på skolen samt andre med interesse for Sydbornholms Privatskole.

Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Medlemskabet giver stemmeret på skolekredsens generalforsamling, og man har mulighed for at deltage i alle skolens arrangementer samt modtage skolens nyhedsbrev pr mail. For at blive optaget i skolekredsen, skal man godkendes af bestyrelsen.

Kontingent er på 25 kr. pr. person pr. år, og så opfordres skolekredsen til at give en gave på minimum 200 kr. for at kunne støtte skolen som momskompenseret, og hvor gavegiver har mulighed for skattefradrag.

Skolekredskontingent opkræves, når medlemskab påbegyndes, og de efterfølgende år i februar.

Medlemmerne af skolekredsen hæfter ikke personligt for skolen.

Ansøgning om medlemsskab

Ansøgning om medlemskab kan hentes her (pdf).
Man får skriftlig information om optagelse i skolekredsen efter det kommende bestyrelsesmøde.

Sydbornholms Privatskole bruger cookies for at afvikle programmerne på siden.
Læs om vores brug af cookies her.   Ok