Skolebestyrelsen
Skolens ordinære bestyrelsesmedlemmer vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen. Ca. halvdelen er på valg ad gangen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.

Referater fra bestyrelsesmøderne kan ses her.

Bestyrelsesmedlemmer

De nuværende bestyrelsesmedlemmer er valgt på den årlige generalforsamling i henh.v. 2023 og 2024.
Se bestyrelsens forretningsorden her (pdf).

Katja Tolstrup

Formand

20 73 90 95

Martin Rifbjerg Munkholt

Næstformand

24 69 33 47

Lars Wichmann

Kasserer

61 40 41 60

Mette Sonne

Sekretær

23 30 56 58

Lene Thorsen

27 14 90 34

Rasmus Felby

23 60 43 97

Silla Trap

25 12 40 03

Suppleanter

Kathrin Martiny

60 19 80 64

Heidi Eisner

Sydbornholms Privatskole bruger cookies for at afvikle programmerne på siden.
Læs om vores brug af cookies her.   Ok