Faste aktiviteter
Sponsor cykelløb for hele skolen i september. Det er et fælles skole-familie arrangement, hvor lærerne deltager, der er mødepligt for eleverne og hvor det er forældrene, der har ansvaret for deres egne børn. Formålet med løbet er at samle penge ind til fordel for skolen samtidig med, at vi har en hyggelig dag sammen. Det fungerer ved, at hver elev, forældre, ansatte og andre med interesse for skolen, kan blive sponsoreret af forretninger, bedsteforældre, venner, mv., hvorved de optjener penge pr. kilometer, de cykler inden for de 120 minutter, der er afsat til løbet. Bagefter er der mulighed for at købe noget at spise og drikke fx grillet gris med salat. Der er præmier i forskellige alderstrin for flest kørte km. Information og tilmelding udsendes lige før sommerferien og igen lige efter skolestart på intra.


Skrabejulekalender. Alle elever modtager hver 10 skrabejulekalendere i november, som de skal forsøge at sælge til venner, familie eller andre. Når man har solgt disse, kan man skrives op til flere kalendere. Den, som får solgt flest, får en præmie.


Julefest. Lærer og elever står for underholdning i salen og bagefter er der forskellige boder åbne med salg af kaffe og kage, tombola og fiskedam. En dejlig måde at slutte året i festligt samvær med lærer, elever, forældre og bedsteforældre.


Arbejdsweekend. Kan ligge i forår eller/og efterår. Som forældre har vi pligten at være med til at holde skolen ved lige. Almindeligt vedligehold som maling, skolegården opdateres med f.eks. opmaling af tabeller og hinkeruder, udearealer rundt om skolen trimmes og små reparationer laves denne weekend. Der er frokost og vi har en god dag hvor børnene leger og de voksne lærer hinanden at kende på en uformel måde.


Translokation. Der er traditioner for 9. klasses translokation. 0-1. klasse kommer og synger ved begivenheden om eftermiddagen. 8. klasse står for maden ved denne begivenhed i samråd med deres lærer.


Andre fester. Hvert 2. år får vi besøg af lærerstuderende fra Den Fri Lærerskole i Ollerrup. Eleverne der arrangerer med vores elever en fest med optræden mv. Nærmere herom de respektive år.Sydbornholms Privatskole bruger cookies for at afvikle programmerne på siden.
Læs om vores brug af cookies her.   Ok