Indskrivning
Indskrivning i skolen
Sydbornholms Privatskole har glidende indskrivning, og optager derfor også elever udenfor skoleårets start, såfremt der er plads i den givne klasse, og indskrivningen er godkendt af skolelederen efter forudgående samtale.

Ved optagelsen vil elev og forældre blive inviteret på et besøg. Til stede er skoleleder. Her igennem kan begge parter danne sig et indtryk af hinanden, og vi kan sikre os, at den balance og kontinuitet, der er i de eksisterende klasser kan fortsætte. Efterfølgende tilbydes eleven en prøveuge, hvor den nye klasse kan følges.

Hvis du ønsker at indskrive dit barn i Sydbornholms Privatskole, skal vi bede dig om at kontakte skolelederen i skolens kontortid mhp. en aftale om et personligt møde. Skolens tlf.:5693 1910.


Plads i kommende skoleår (2021/22):
Vi har aktuelt plads i følgende klasser:
0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
8. klasse


Indskrivning i SFOen
Skolens SFO er et tilbud til alle elever fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Man er som elev i disse klasser garanteret en plads i SFO´en.Det er muligt kun at tilmelde sit barn til morgen SFO, hvis man ikke har pasningsbehov efter skoletid.
Man kan søge om optagelse i SFO'en i 4. klasse. Desuden tilbydes der en Klubordning for 4. til 6. klasses elever to dage om ugen.

Indskrivning i SFOen sker ved henvendelse til skolens kontor for elever på skolen.


Gebyr ved indskrivning
Der er et administrativt indskrivningsgebyr på 500 kr. pr. barn. Gebyret tilbagebetales ikke, selvom barnet ikke starter i skolen alligevel.
Der er ikke gebyr ved indskrivning i SFO.

Gebyret indbetales på skolens konto i Jyske Bank, Reg.nr. 5031, konto nr. 0002747384. Der skal oplyses navn på barnet samt cpr på indbetalingen.


Venteliste
Børnehaveklassen: Hvis der er flere børn på ventelisten end de 10-12, vi optager, sker prioriteringen efter følgende kriterier:

• Søskende og børn af ansatte
• Anciennitet – dvs. det henvendelsestidspunkt, kontoret har noteret på ventelisten.

Elever til den kommende børnehaveklasse vil få brev om optagelse i løbet af oktober måned året før skolestart.

Øvrige klasser: Optagelse i de øvrige klasser sker, når der opstår ledige pladser.


Prøveperiode
De første 3 måneder betragtes som gensidig prøveperiode. Begge parter har ret til at opsige aftalen skriftligt med 1 måneds varsel til den første i måneden. Herefter gælder opsigelsesvarsel på 2 måneder for begge parter fra den første i måneden. Gælder både for skole, SFO og vippen.


Yderligere oplysninger
Hvis man gerne vil se skolen, inden man indskriver sit barn, kan man altid aftale et besøg med skolens leder på telefon 5693 1910 eller pr mail

Blanket til indskrivning kan hentes til udskrift her

Sydbornholms Privatskole bruger cookies for at afvikle programmerne på siden.
Læs om vores brug af cookies her.   Ok