Indskrivning
Overvejer du at indskrive dit barn på Sydbornholms Privatskole? Send os en besked her på siden eller kontakt kontoret på tlf 56 93 19 10 eller på mail
Jeg vil gerne kontaktes ang. indskrivning
  • Din besked sendes krypteret. Dine oplysninger gemmes kun så længe det er relevant og slettes derefter. Se mere om personoplysninger.


Når din henvendelse er modtaget, kontakter vi dig. Det sker normalt indenfor 3 skoledage.

Før indskrivning inviteres forældre og elev til en rundvisning og et møde med skolelederen, hvor forældre/elev og skolen kan danne sig et indtryk af hinanden.

Der er et administrativt indskrivningsgebyr på 500 kr. pr. barn. Gebyret tilbagebetales ikke, hvis eleven ikke starter i skolen alligevel.


Elever til kommende 0. klasse
Elever til den kommende 0. klasse får et brev om forventet optagelse i løbet af januar måned før skolestart.

Indskrivning i 0.klasse er ikke en garanti for at eleven optages. Optagelse afhænger af overleveringsmøde med børnehaven og evt. PPR-udtalelser, som først ligger klar efter 1. april.


Optagelse midt i skoleåret
Sydbornholms Privatskole har glidende indskrivning og optager derfor også elever udenfor skoleårets start.

Vi tilbyder eleven en besøgsuge i den aktuelle klasse inden indskrivning, så elev og skole får mulighed for at fornemme hvordan samspillet kan blive.

Vi optager kun en ny elev, såfremt der er plads i den givne klasse, og vi vurderer at balancen i klassen kan bære den nye elev.

De første 3 måneder betragtes som gensidig prøveperiode. Hvis forløbet ikke fungerer tilfredsstillende i prøveperioden, kan skolen vælge at udmelde eleven.


Venteliste
Kommende 0. klasse: Hvis der er flere børn på ventelisten end de 10-12, vi optager, sker prioriteringen efter følgende kriterier: Øvrige klasser: Optagelse kan ske, hvis der bliver en ledig plads.


Yderligere oplysninger
Oplysninger der også kan være relevante: SFO og klub, Skolens profil, Om skolen.

Kontakt skolelederen i skolens kontortid for mere information på tlf 56 93 19 19 eller på mail til

Sydbornholms Privatskole bruger cookies for at afvikle programmerne på siden.
Læs om vores brug af cookies her.   Ok