Lektiepolitik
Formål med lektier er:
• at styrke indlæringen
• at indarbejde gode arbejdsvaner
• forberede videre arbejde i klassen

Det kan dreje sig om:
• at træne færdigheder
• at indhente noget forsømt
• afslutte påbegyndt arbejde

Omfanget og sværhedsgraden af lektier er differentieret og tager udgangspunkt i det enkelte barn.


Ugeplaner og individuelle planer
Klassens lærere laver en ugeplan for den enkelte klasse, hvor generelle lektier for klassen fremgår. Ugeplanen udgives hver fredag kl. 18.00

Lærerne laver også individuelle lektieplaner for elever, som har behov herfor. Dette aftales med forældrene.


Forventning til forældrene
Skolen forventer, at forældrene bakker op om lektielæsning. Hjælper med at holde overblik over, om lektierne er lavet og sørger for at kontakte pågældende lærer, hvis eleven oplever problemer hermed.

Forældrene til elever, der ikke får lavet deres lektier, kontaktes af læreren.


Sydbornholms Privatskole bruger cookies for at afvikle programmerne på siden.
Læs om vores brug af cookies her.   Ok