Forældrene har ordet
Mor til pige i 5. klasse:
Hvis jeg spørger vores datter hvad det bedste er ved skolen, svarer hun:
Det bedste er lærerne, og så kammeraterne!

Vores skole har lærer der “brænder” for vores børn, de er dygtige til at se og dække de individuelle behov. De er gode voksne, der lærer børnene at løse konflikter og problemer de kan møde på deres vej.
Børnene lærer at tage ansvar og udvikle gode værdier hos sig selv. Vi oplever rumlighed og plads til at være, den man er, blive værdsat, og udvikle sig derfra.

Vi bor i Rønne, men BAT kører hver dag.
Forældre til dreng i 1. klasse:
Allerede inden vi flyttede til Pedersker i december 2016, havde vi besluttet os for at vores dreng, Alfred, skulle begynde i 0. klasse på SydbornholmsPrivatskole, hvilket han gjorde i august 2017. Den primære årsag til vores skolevalg var ønsket om at Alfred skulle gå på en mindre skole med al den tryghed som det medfører. Vi havde begge selv gået på små skoler, og selvom større skoler naturligvis også rummer fordele, var og er det vores faste overbevisning at langt de fleste børn har det bedre på små skoler hvor alle kender hinanden, lærere såvel som elever.

Der gik da også blot få uger før Alfred stort set kendte navnene på alle skolens elever fra 0. til 9. klasse, og der gik heller ikke lang tid før han med stolthed kunne meddele at han havde spillet fodbold med de store drenge fra ottende og niende klasse, og at de havde fortalt ham hvor dygtig han var. Siden har vi lært at det ikke var et enkeltstående tilfælde, for ikke alene kender alle børnene hinanden, de store er også ualmindelig gode til at tage hensyn til og hjælpe de yngre elever -- man får virkelig indtryk af at de sætter en ære i det. Sådan er ånden på skolen, og den synes på mærkelig vis nærmest automatisk at gives videre fra generation til generation. Vi er dog ikke i tvivl om at denne ånd også skyldes systematisk arbejde fra lærere og pædagoger, et arbejde som bl.a. understøttes af de mange projektforløb hvor elever arbejder sammen på tværs af årgange.

Sydbornholms Privatskoles motto er "Fordi børn lærer forskelligt", og vi kan i den grad bekræfte at der er tale om mere end en smart frase.

Som konsekvens af den særlige klassestruktur hvor man gennem hele skoleforløbet undervises sammen med et andet klassetrin (hvert andet år med en årgang der er ældre end én selv, hvert andet år med en årgang der er yngre end én selv) er differentieret undervisning ikke blot et efterstræbelsesværdigt mål, men en faktisk nødvendighed. Differentieret undervisning med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, svagheder og styrker er ingen let disciplin, men når det lykkes på Sydbornholms Privatskole, skyldes det formentlig ikke mindst de meget dygtige og engagerede lærere som er vant til at undervise på meget specifikke klassetrin (lærerne underviser flere år i træk på samme klassetrin). Lærerne er med andre ord vant til de specifikke problemstillinger som gør sig gældende på de forskellige niveauer. Det giver overskud til at takle de udfordringer som de naturligvis møder.

I relation til differentieret undervisning som den praktiseres på Sydbornholms Privatskole er der grund til at fremhæve at det er vores klare opfattelse at den kommer alle eleverne til gode. Der tages ikke blot hensyn til elever som måtte have særlige boglige udfordringer, men i lige så høj grad til bogligt stærke elever som udfordres og motiveres.

Det er ingen hemmelighed at de ydre rammer i visse henseender ikke er helt i top. Skolens økonomien er i dag god, men det har ikke altid været tilfældet, hvorfor der fortsat er et vedligeholdelsesefterslæb. Det går dog afgjort fremad, selvom der rimeligvis vil gå nogle år inden alt er helt i top hvad vedligeholdelse af bygninger angår. Dette faktum bør dog på ingen måde afskrække forældre fra at indskrive deres børn, da de helt centrale ting, det som virkelig betyder noget, så afgjort er i top. Her tænker vi ikke mindst på lærernes engagement og det ekstraordinært gode miljø hvor fokus på faglighed går hånd i hånd med et lige så stærkt fokus på udviklingen af de centrale sociale kompetencer.

Forældre til dreng i 2. klasse

Sydbornholms Privatskole bruger cookies for at afvikle programmerne på siden.
Læs om vores brug af cookies her.   Ok