Giv en gave til et godt formål
Sydbornholms Privatskole blev i 2013 godkendt til momskompensation. For at bibeholde denne ret til momskompensation, så skal følgende forudsætninger være opfyldt:

• Vi skal have minimum 100 frivillige bidragsydere, som forærer skolen en gave på et beløb på minimum 200 kr. (Beløbet kan trækkes fra i skat hos bidragsyder).
• Bidragsydere må ikke være forældre til børn på skolen
• Bidragsydere må ikke være ansat på skolen

Så derfor, såfremt du er interesseret i at støtte skolen med et sådant beløb, bedes du udfylde vores blanket til gavedonation samt indbetale gaven på skolens konto samme med oplysning om følgende:

• Private: Navn, adresse og cpr.nummer* oplyses på indbetalingen.
• Virksomhed: Virksomhedes navn, adresse og cvr-nummer* oplyses på indbetalingen.

Som tekst til indbetalingen skal desuden tilføjes: Gave.

*cpr-nummer / cvr-nummer: Krav for at kunne indberette til Skat, at bidragsyder har givet en gave, som der er fradrag for.

Skolens konto: Reg.nr. 5031, Kontonr. 0001321892

Udfyldt blanket mailes / sendes til skolen.

For yderligere information kontakt venligst skolens sekretær på tlf. 56931910 eller skolen@sydbornholms.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen og skolens ledelse

Sydbornholms Privatskole bruger cookies for at afvikle programmerne på siden.
Læs om vores brug af cookies her.   Ok