Udmelding
De første 3 måneder betragtes som gensidig prøveperiode. Begge parter har ret til at opsige aftalen skriftligt med 1 måneds varsel til den første i måneden. Herefter gælder opsigelsesvarsel på 2 måneder for begge parter fra den sidste i måneden. Gælder både for skole, SFO.

Udmelding af skole, og / eller SFO foretages skriftlig ved udfyldelse af udmeldingsblanket, som rekvireres og afleveres på kontoret.

Der skal betales skolepenge, og / eller SFO-beløb i hele opsigelsesperioden, også selvom eleven går ud af skolen. Opkrævning vil foregå som vanlig med PBS.


SFO og 3. klasse
Når man går ud af 3. klasse, udmeldes man automatisk af SFOen pr. 31.7.

Såfremt man ønsker 4. klasses SFO eller klubtilbud, så skal kontoret kontaktes. (Se under fanerne, SFO og Klub).


9. klasse
Ved udgang af 9. klasse betales sidste rate d. 30.6. Udmeldingen sker automatisk.


Yderligere oplysninger
Spørgsmål om udmelding kan stilles til skolens på tlf. nr. 5693 1910 eller pr mailSydbornholms Privatskole bruger cookies for at afvikle programmerne på siden.
Læs om vores brug af cookies her.   Ok