Udmeldelse
Elever, der afslutter 9. klasse udmeldes automatisk. Der betales skolepenge sidste gang d. 30. juni for juli måned.

Elever, der afslutter 3. klasse meldes automatisk ud af SFO’en pr. 31. juli. Ønsker man at benytte tilbuddet om klub fra 4. klasse, skal kontoret kontaktes.

Elever, der afslutter 6. klasse meldes automatisk ud af klubben pr. 31. juli.


Udmeldelse af skole og SFO/klub
Udmeldelse af skole og/eller SFO/klub skal ske skriftligt ved udfyldelse af en udmeldelses-blanket, som rekvireres og afleveres på kontoret.

Udmeldelse sker med 2 måneders opsigelse fra den sidste i måneden.


Udmeldelse i prøveperiode
For elever, der optages i løbet af et skoleår, betragter skolen de første 3 måneder som en prøveperiode. Hvis forløbet ikke fungerer tilfredsstillende i prøveperioden, kan skolen vælge at udmelde eleven med kortere varsel.

Der gælder samme regler for betaling af skolepenge som ved anden udmeldelse.


Skolepenge og betaling for SFO/klub
Der betales for den måned udmeldelsen afleveres, samt for de 2 følgende måneder. Det gælder også selvom eleven ikke deltager i undervisningen og/eller i SFO/klub.


Yderligere oplysninger
Spørgsmål om udmeldelse kan stilles til skolens kontor på tlf. nr. 56 93 19 10 eller på mail til

Sydbornholms Privatskole bruger cookies for at afvikle programmerne på siden.
Læs om vores brug af cookies her.   Ok