Værdigrundlag

Vores værdier er: NÆRVÆR, FAGLIGHED OG FÆLLESSKAB

Børn er forskellige. De lærer på forskellige måder og i forskelligt tempo. Vi møder eleverne, der hvor de er. Giver dem en undervisning, der svarer til deres evner. Giver dem bøger og materialer, der svarer til deres måde at lære på. Det er en måde at undervise på, der er til gavn for både stærke og knap så stærke elever.

Sydbornholms Privatskole udvikler eleverne til at være nysgerrige. Vi lærer dem at være bevidste og ansvarlige borgere i et demokratisk samfund. Vi lærer dem at vise respekt for alle andre. Derfor viser vi eleverne samme respekt.

Vi har fokus på friluftsliv, læringskompetence og livsduelighed.

Vores mål er at være mere end ”bare” en skole, og at vi er en skole af glæde og lyst!

Aldersintegreret undervisning

Sydbornholms Privatskole har siden start i 2004 benyttet sig af aldersintegreret undervisning, hvor der undervises på tværs af alder og klasser. Baggrunden for valg af denne model er, at man ved, at en elevs indlæring er størst, når der tages hensyn til elevens faglige niveau og ikke bare elevens alder.

Alle elever på skolen får en stamklasse svarende til deres aldergruppe. Denne stamklasse samlæses med en anden klasse, så man på den måde får stimuleret hver enkelt elevs faglige og sociale kompetencer optimalt. I den samlæste klasse kan der forekomme yderligere opdeling alt efter hvilket forløb, klassen er i gang med.

Undervisningsmaterialet tilpasses den enkelte elev faglige niveau. Der kan derfor forekomme flere forskellige undervisningsbøger på forskellige niveauer i samme klasse, hvilket vil sikre, at alle elever vil kunne opnå tilstrækkelige udfordringer samtidig med, at der tages højde for det niveau, de er på.

Lærerne på skolen er vant til at undervise efter den aldersintegreret model, og har deltaget i supervision og kurser i "Cooperative Learning".