Skolepenge
Der er et administrativt indskrivningsgebyr på 500 kr. pr. barn. Dernæst er skolepengene som følger:


SFO

Skolefritidsordningen er for elever i 0.-3. klasse.

Klub

For elever i 4.-6. klasse.
*prisen for Klub 5 gælder forsøgsordningen fra og med august 2022. Se mere herunder.

Der er ikke mulighed for søskendemoderation i SFO og Klub.

Prøv klubben - forsøgsordning

Vores elever er glade for klubtilbuddet og vi vil gerne give flere familier og elever mulighed for at prøve Klub 2 eller Klub 5. Vi har derfor en forsøgsordning gældende fra august 2022. Her kan man melde sit barn til klubben i en kort prøveperiode. Dvs uden 2 måneders opsigelsesvarsel.

Kontakt kontoret for tilmelding/prøveperiode.

Fripladstilskud

Der kan søges om tilskud til egenbetaling af skolepenge og SFO.

Ansøgningsskema fås på skolens kontor og skal afleveres til kontoret senest 31. august. Ansøgninger behandles hos Fordelingssekretariatet, som i slutningen af december giver skolen besked om, hvem der får tilskud og hvor meget der bevilges. Tilskuddet modregnes i skolepenge/SFO-betaling i de sidste måneder af skoleåret. Der skal ansøges hvert år.

Betaling

Beløbene betales forud, og opkrævning sker via PBS med betalingsdag sidste bankdag i måneden.

Såfremt man ikke ønsker at betale via betalingsservice, tillægges et administrativt gebyr på 25 kr. pr. måned. Indbetaling skal da ske til skolens konto i Jyske Bank: Reg. 5031, kontonr. 0002747384.

Alle nye forældre får de første måneder tilsendt girokort fra PBS. Disse er fritaget for det administrative gebyr.

Yderligere oplysninger

Udmeldelse af skole, SFO og klub foregår i nogle tilfælde automatisk (fx. efter 9. klasse). I øvrige tilfælde sker udmeldelse ved udfyldelse af udmeldingsblanket. Se mere om varsler, betaling m.m. under udmeldelse.

Spørgsmål om skolepenge og fripladser og lign. kan stilles til skolens kontor på tlf. 56 93 19 10 eller på mail til

Sydbornholms Privatskole bruger cookies for at afvikle programmerne på siden.
Læs om vores brug af cookies her.   Ok