Der er et administrativt indskrivningsgebyr på 500 kr. pr. barn. Dernæst er skolepengene som følger:

  • 1. barn: 1385 kr. pr måned i 12 måneder (kr 1425)
  • 2. barn: 825 kr. pr måned i 12 måneder (kr 865)
  • 3. og efterfølgende børn 265 kr. pr. barn pr. måned i 12 måneder (kr 305)

Beløb i parentes er regulering af skolepengene pr. 1. august 2024.

SFO

Skolefritidsordningen er for elever i 0.-3. klasse.
  • Pris for SFO: 975 kr. pr. måned i 12 måneder

Der er ikke mulighed for søskendemoderation i SFO.

Klub

For elever i 4.-6. klasse.
  • Klub 5: Alle hverdage. 650 kr. pr. måned i 12 måneder

Der er ikke mulighed for søskendemoderation i Klub.

Fripladstilskud

Der kan søges om tilskud til egenbetaling af skolepenge og SFO.
Ansøgningsskema fås på skolens kontor og skal afleveres til kontoret senest 31. august.

Ansøgninger behandles hos Fordelingssekretariatet, som i slutningen af december giver skolen besked om, hvem der får tilskud og hvor meget der bevilges. Tilskuddet modregnes i skolepenge/SFO-betaling i de sidste måneder af skoleåret. Der skal ansøges hvert år.

Dokumenter vedr. fripladstilskud kan ses her:

Betaling

Skolepenge og SFO/Klub betales forud, og opkrævning sker via PBS med betalingsdag sidste bankdag i måneden.

Såfremt man ikke ønsker at betale via betalingsservice, tillægges et administrativt gebyr på 25 kr. pr. måned. Indbetaling skal da ske til skolens konto i Jyske Bank: Reg. 5031, kontonr. 0002747384.

Alle nye forældre får de første måneder tilsendt girokort fra PBS. Disse er fritaget for det administrative gebyr.

Buskort

Skolen betaler 50% af elevens buskort. Bestilling til skoleårskort (buskort) sendes til skolen sammen med et digital billede af barnet. Bestillingsseddel afleveres senest 30. juni, hvis det skal være klar til skolestart. Bestillingsseddel kan hentes her.

Yderligere oplysninger

Udmeldelse af skole, SFO og klub foregår i nogle tilfælde automatisk (fx. efter 9. klasse). I øvrige tilfælde sker udmeldelse ved udfyldelse af udmeldingsblanket. Se mere om varsler, betaling m.m. under udmeldelse.

Spørgsmål om skolepenge og fripladser og lign. kan stilles til skolens kontor på tlf. 56 93 19 10 eller på mail til