Der er et administrativt indskrivningsgebyr på 500 kr. pr. barn. Dernæst er skolepengene som følger:

  • 1. barn: 1350 kr. pr måned i 12 måneder
  • 2. barn: 790 kr. pr. måned i 12 måneder
  • 3. og efterfølgende børn 230 kr. pr. barn pr. måned i 12 måneder

SFO

Skolefritidsordningen er for elever i 0.-3. klasse.
  • Pris for SFO: 900 kr. pr. måned i 12 måneder

Der er ikke mulighed for søskendemoderation i SFO.

Klub

For elever i 4.-6. klasse.
  • Klub 5: Alle hverdage. 650 kr. pr. måned i 12 måneder

Der er ikke mulighed for søskendemoderation i Klub.

Fripladstilskud

Der kan søges om tilskud til egenbetaling af skolepenge og SFO.

Ansøgningsskema fås på skolens kontor og skal afleveres til kontoret senest 31. august. Ansøgninger behandles hos Fordelingssekretariatet, som i slutningen af december giver skolen besked om, hvem der får tilskud og hvor meget der bevilges. Tilskuddet modregnes i skolepenge/SFO-betaling i de sidste måneder af skoleåret. Der skal ansøges hvert år.

Betaling

Beløbene betales forud, og opkrævning sker via PBS med betalingsdag sidste bankdag i måneden.

Såfremt man ikke ønsker at betale via betalingsservice, tillægges et administrativt gebyr på 25 kr. pr. måned. Indbetaling skal da ske til skolens konto i Jyske Bank: Reg. 5031, kontonr. 0002747384.

Alle nye forældre får de første måneder tilsendt girokort fra PBS. Disse er fritaget for det administrative gebyr.

Yderligere oplysninger

Udmeldelse af skole, SFO og klub foregår i nogle tilfælde automatisk (fx. efter 9. klasse). I øvrige tilfælde sker udmeldelse ved udfyldelse af udmeldingsblanket. Se mere om varsler, betaling m.m. under udmeldelse.

Spørgsmål om skolepenge og fripladser og lign. kan stilles til skolens kontor på tlf. 56 93 19 10 eller på mail til