Alkohol og Rusmiddels politik
Eleverne må på ingen måde nyde eller medbringe alkohol og rusmidler på skolen eller til arrangementer i skoleregi. Eleverne må ikke komme påvirkede i skole.

Det er læreren, der til enhver tid vurderer, om eleven er alkohol og rusmiddel påvirket.

Der vil være en nultolerance og eleverne bortvises midlertidigt fra skolen. Forældre indkaldes herefter til møde, hvor sagen gennemgås.

Alt efter sagens omfang udarbejdes underretning og det Gule Team fra Kommunen kan tilkobles som rådgiver for familien og skolen.
(Der kan i visse tilfælde være yderligere konsekvenser som efterlæsning i forbindelse med eksamen)

Sydbornholms Privatskole bruger cookies for at afvikle programmerne på siden.
Læs om vores brug af cookies her.   Ok