Skole-hjem samarbejde
Formålet med skole-hjem samarbejdet er at give eleven optimale muligheder for udvikling. Skolen opfatter forholdet mellem elever, forældre og skolen som gensidigt forpligtende, og forventer et ærligt og åbent samspil

Et godt samarbejde mellem skole og hjem, begynder i den enkelte klasse. Der afholdes et forældremøde i efteråret. På forældremødet drøftes forhold, der vedrører den enkelte klasse f.eks. klasseregler. På efterårsmødet vælges forældre til klassens eget forældreråd.

Indskolingseleverne får udleveret en postmappe, der bruges til beskeder fra skolen til hjemmet og omvendt. Er der breve, som alle familier på skolen skal have, bliver brevet sendt med den yngste af søskende med hjem. Informationer og nyhedsbreve bliver udelukkende lagt på intranettet, med mindre andet er aftalt med den enkelte familie. Der henvises endvidere til skolens kommunikationspolitik.

Skole-hjem samtaler
Der afholdes en skole-hjem samtaler pr. skoleår. Denne ligger i oktober / november, og der er afsat 20 min. pr. elev pr. samtale. Før samtalen vil der blive udleveret elevplaner (via intranettet), hvor forældrene og børn kan komme med kommentarer eller bemærkninger. Dette ser skolen som et godt redskab for barnet og forældrene til at reflektere over barnets hverdag i skolen. Elevplanerne skaber også en god forberedelse til en god og konstruktiv dialog mellem skolen og hjemmet.

I foråret udleveres en ny elevplan (via intranette). Der afholdes ikke skole-hjem samtale i forbindelse med denne, men der er mulighed for at booke en samtale med en lærer, se nedenfor.

Samtaler med lærere
Der er mulighed for en samtale med lærerne hver onsdag eftermiddag. Dette foregår ved, at forældrene booker en tiden via Intra hos den lærer, som de ønsker at tale med, senest fredagen før kl. 18.00. Lærerne kan også vælge at kontakte forældrene, hvis de skønner, at der er behov for en samtale om noget fagligt, trivsel eller andet.


Sydbornholms Privatskole bruger cookies for at afvikle programmerne på siden.
Læs om vores brug af cookies her.   Ok