Priser og betaling for skoleåret 2021/22
Pris for skole:
• 1. barn: 1325 kr. pr måned i 12 måneder
• 2. barn: 775 kr. pr. måned i 12 måneder
• 3. og efterfølgende børn 225 kr. pr. barn pr. måned i 12 måneder.


Pris for SFO:
• Fuld SFO: 900 kr. pr. måned i 12 måneder
• Morgen-SFO: 400 kr. pr. måned i 12 måneder
• 4. klasses-SFO: 1000 kr. pr. måned i 12 måneder

Der er ikke mulighed for søskendemoderation.


Pris for klub:
• 300 kr. pr. måned i 12 måneder


"Friplads"-tilskud
Ansøgningsskema udleveres før sommerferien til nuværende elever, og ved skolestart til nye elever. Ansøgningsfristen for et givent skoleår er i september, og fordelingen af tilskuddene sker via Fordelingssekretariatet i december. Nedskrivningen af skolepenge vil herfor ske med februar betalingen, og frem til og med juli måned.
Tildelingen af tilskud gælder kun for et skoleår ad gangen, så er der stadig behov for tilskud næste skoleår, så skal der søges på ny.


Betaling
Beløbene betales forud, og opkrævningen sker via PBS med betalingsdag sidste bankdag i måneden.

Såfremt man ikke ønsker at betale via betalingsservice, vil der blive tillagt en administrativt gebyr på 25 kr. pr. måned til opkrævningen. Indbetalingen skal da ske til skolens konto i Jyske Bank: Reg. 5031, kontonr. 0002747384

Alle nye forældre vil de første måneder få tilsendt girokort fra PBS, som skal betales. Der vil ikke blive tillagt et administrativt gebyr hertil.


Udmelding
Foretages skriftlig ved udfyldelse af udmeldingsblanket, som er på kontoret, med minimum 2 mdr. varsel fra den sidste dag i mdr. Indtil da skal der betales skolepenge.

Yderligere oplysninger
Spørgsmål om skolepenge og fripladser kan stilles til skolens på tlf. nr. 5693 1910 eller pr mailSydbornholms Privatskole bruger cookies for at afvikle programmerne på siden.
Læs om vores brug af cookies her.   Ok