Skolepenge
Der er et administrativt indskrivningsgebyr på 500 kr. pr. barn. Dernæst er skolepengene som følger:


Beløb i parentes er indeksregulering af skolepengene pr. 1. august 2022

Pris for SFO


Der er ikke mulighed for søskendemoderation.

Pris for klub


Fripladstilskud

Der kan søges om tilskud til egenbetaling af skolepenge og SFO.

Ansøgningsskema fås på skolens kontor og skal afleveres til kontoret senest 31. august. Ansøgninger behandles hos Fordelingssekretariatet, som i slutningen af december giver skolen besked om, hvem der får tilskud og hvor meget der bevilges. Tilskuddet modregnes i skolepenge/SFO-betaling i de sidste måneder af skoleåret. Der skal ansøges hvert år.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontoret.

Betaling

Beløbene betales forud, og opkrævningen sker via PBS med betalingsdag sidste bankdag i måneden.

Såfremt man ikke ønsker at betale via betalingsservice, vil der blive tillagt en administrativt gebyr på 25 kr. pr. måned til opkrævningen. Indbetalingen skal da ske til skolens konto i Jyske Bank: Reg. 5031, kontonr. 0002747384

Alle nye forældre vil de første måneder få tilsendt girokort fra PBS, som skal betales. Der vil ikke blive tillagt et administrativt gebyr hertil.

Udmelding

Foretages skriftlig ved udfyldelse af udmeldingsblanket, som er på kontoret, med minimum 2 mdr. varsel fra den sidste dag i mdr. Indtil da skal der betales skolepenge.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål om skolepenge og fripladser kan stilles til skolens på tlf. nr. 5693 1910 eller pr mail til

Sydbornholms Privatskole bruger cookies for at afvikle programmerne på siden.
Læs om vores brug af cookies her.   Ok