Giv dit barn en tryg skoledag

Hvordan skal dit barns hverdag være?
Børn har brug for en god hverdag under trygge rammer og med ro til at lære.

Læs mere om vores værdier: Nærvær, Fællesskab og Faglighed

Tilskud til Naturlegeplads :)

December 2022
Vi har fået næsten 750.000 kr i tilskud fra Nordea-fonden til vores naturlegeplads.

Med det store tilskud og det vi selv har fået ind ved fælles hjælp kan vi nu udbygge legepladsområdet med en udvidelse af bålhyttten, et drivhus/væksthus, nye legeredskaber o.m.a.

Vi har søgt om tilskuddet som en del af vores Friluftslivsprofil og vi glæder os meget til at komme igang med projektet i januar 2023.

Plads til dit barn

Vi har ledige pladser på nogle klassetrin.

For mere information kontakt skoleleder Jeannett på tlf. 56931919 / email

Du kan også bede os om at kontakte dig her.

Friluftsliv

Vi har friluftsliv på skemaet.

Friluftsliv rummer mange muligheder for at styrke det sociale og udfordre eleverne på andre måder end i den almindelige undervisning.

Vi bruger også faget til at udvikle elevernes forståelse for miljø og bæredygtighed.
Shelters i Lynggårdsskoven
I Friluftsliv bruger vi ofte Lynggårdsskoven.

Vi har bygget 3 shelters i Lynggårdsskoven i samarbejde med Pedersker lokalforening og med bevilling fra Friluftsrådet.

Tryghed og Tillid

Børn skal være trygge for at kunne lære. Og de lærer på forskellige måder.
Vi møder eleverne hvor de er og giver dem undervisning, der passer til den enkelte elev.

Vi arbejder fx med Styrkebaseret pædagogik, hvor vi tager udgangspunkt i elevernes personlige ressourcer. Det bruger vi til at understøtte den enkelte elev, når eleven skal udfordres med nye ukendte opgaver og aktiviteter.

Sydbornholms Privatskole udvikler eleverne til at være nysgerrige, bevidste og ansvarlige og vise respekt for andre.

Læs mere om vores værdigrundlag her.

Samlæsning og undervisning

Vi tilrettelægger undervisningen lidt anderledes.

Hver elev på skolen har en stamklasse. Klasserne samlæses 2 og 2, men kan opdeles på kryds og tværs.

Vi bruger aldersintegreret undervisning, så der undervises ud fra den enkelte elevs faglige niveau og ikke blot ud fra elevens alder. Det stimulerer det faglige, det sociale og fællesskabet.

Derudover arbejder vi bl.a. med 'Cooperative Learning' og 'Hjernesmart Pædagogik'.

Læs mere om vores skole her på hjemmesiden eller kom ud og besøg os.

Sydbornholms Privatskole bruger cookies for at afvikle programmerne på siden.
Læs om vores brug af cookies her.   Ok