Anderledes-dage 2020-2021
Vi har en række dage i løbet af skoleåret, som er anderledes i forhold til normalt skema.
Vi kalder dem "Anderledes-dage", og de fordeler sig således:
August
10. Første skoledag
September
12. Cykelløb
21.-25. Emneuge
Oktober
5. + 6. Samtaledage
7. + 8. Kost og motion
9. Motionsdag
November
9. §7-dag
27. Juleklip
December
16. Julebold
17. Juleindledning
18. Erstatningsfri cykelløb
Januar
25.-29. Emneuge/
                 Projektuge/
                 Praktikuge
Februar
Marts
10. + 11. Samtaledage
12. §7-dag
April
12.-16. Emneuge
Maj
12. Strandrens
Juni
24. Turdag
25. Sidste skoledag
Sydbornholms Privatskole bruger cookies for at afvikle programmerne på siden.
Læs om vores brug af cookies her.   Ok